Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

About

Pengertian Bimbingan dan Konseling

1.      Pengertian Bimbingan

Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata yaitu “bimbingan” dan “konseling” yang memiliki arti tidak jauh berbeda. Menurut Walgito “bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya”.
Menurut Sukardi “bimbingan adalah.......

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Cara Meningkatkan Konsep Diri

Meningkatkan Konsep Diri
1. Setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya.
Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri disebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri (Rakhmat 2001:104).
2. Membuka Diri
Pengetahuan akan dirikita akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan.........

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS